28 Haziran 2017 Çarşamba

Ölümlü kaza kamerada

Yakınınızda prostat varsa risk altındasınız

"Evrelere göre standart tedavi seçenekleri; izlem, aktif izlem, ışın teda*visi, ameliyat"Prof. PCa tedavi kararı hastalığın evre*si, biyopsi verileri, hastanın sağlık durumu, hasta yaşı gibi faktör*lere bağlıdır” diye konuştu. Önder......

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:35
Yakınınızda prostat varsa risk altındasınız

Erkekler arasında en sık görülen kanser türü olan pros*tat kanserinin (PCa-ProstateCancer) tek bir nedene bağlı olma*dığına ve kanser gelişiminde çeşitli risk fak*törlerinin bulunduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Ü*niversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, e*pidemiyolojik çalışmaların, prostat kanserinin hem ailevi hem de gene*tik özelliğe sahip olduğunu gösterdiğini, kabaca ba*basında PCa olan bir kişide prostat kanse*rine yakalanma riskinin 2,2 kat, kardeşinde olan*larda3,4 kat ve birinci derece akrabalarından 2 kişi*de bulunanlarda ise bu riskin 5,1 kat art*tığını söyledi.

"Doymamış yağların fazla tüketimi prostat kanse*rine yakalanma riskini artırıyor"

Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Pros*tat kanseri erkekler arasında en sık gö*rülen kanserdir. Önemli risk faktörlerinden biri de yağ tüke*timidir. Doymamış yağların fazla tüketimi ve obe*zite hem prostat kanserine yakalanma hem de kötü huylu kanser geli*şimi riskini artırmaktadır. Ayrıca sigara, kırmızı et ve hayvan*sal yağ tüketimi PCa riskini artırırken lyco*pene (domates, diğer kırmızı sebze ve mey*veler), selenyum (tahıl, balık, et-kümes hayvan eti, yumur*ta, süt ürünleri), omega-3 yağ asitleri (balık), D ve E vita*mininin prostat kanseri riskini azaltıcı etkisi vardır” dedi.

İdrar yapma zor*luğu, idrar yaparken yanma, sık idrara gitme, gece id*rara kalkma, idrar kaçırma, çatallanma, idrar tutma zor*luğunuz varsa mutlaka hekiminize danışın

PCa’nın idrar yo*lunda meydana getirdiği tıkanıklığın derecesine göre has*tada idrar yapma zorluğu, idrar yaparken yanma, sık id*rara gitme, gece idrara kalkma, idrar kaçır*ma, çatallanma, idrar tutma zorluğu gibi ya*kınmalara neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, “İle*ri evre ya da metastatikPCa varlığında, has*talığın tutulduğu bölgeye göre özellikle bel kemik*lerinde ağrı hastanın ilk yakınması olabilir” dedi.

"P*rostat kanserinin kesin tanısı prostat biyopsisi ile ko*nabilir"

Prostat kanserinin kesin tanısının, prostat biyopsisinden elde edi*len dokunun patolojik incelemesi ile konduğunu an*latan Prof. Dr. Önder, “biyopsi kararı için en önem*li belirleyiciler prostatın parmakla makattan yapılan mua*yenesi (DRE-DigitalRectalExamination) ve kanda bakılan PSA (P*rostateSpecificAntigen) testidir” şeklinde konuştu.

"Ailesinde PCa öyküsü olan ki*şiler 40, olmayanlar ise 50 yaşından iti*baren PSA testi yaptırmalıdır"

PCa’nın erkekler arasında en sık gö*rülen kanser türü olması ve yaş arttık*ça görülme sıklığının artması nedeni ile be*lirli yaştan sonra erkeklerin PCa konusunda pe*riyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu vurgu*layan Prof. Dr. Önder “ailesinde PCa öy*küsü olan kişilerin 40, olmayanların ise 50 yaşın*dan itibaren PSA testi ve DRE ile kont*rolleri önerilmektedir. Bu basit ve ucuz kanser tara*ma şeklidir. Hasta, hiçbir yakınması olmasa bile pros*tatında kanser barındırabilir” şeklinde konuştu.

"Evreleme için bil*gisayarlı tomografi veya mrı, tüm vücut kemik sintig*rafisi ya da PET gibi çeşitli gö*rüntüleme yöntemlerinden de yararlanılır"

Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, “Günü*müzde prostat biyopsisinde standart uygulama makattan ult*rason (TRUS - transrectalultrasound) yardımı ile ya*pılan biyopsidir. Bu uygulamada ultrason ile p*rostat görüntülenir ve biyopsi işlemi özel iğne ve ta*banca yardımı ile sistematik olarak gerçekleştirilir. Genel o*larak toplam 8-12 adet biyopsi alınır ve pa*tolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Biyopsi iş*lemi anestezisiz ya da tercihan lokal anes*tezi altında yapılır. Biyopsi sonucu PCa ta*nısı konursa tedavi kararı verebilmek için has*talığın evresi belirlenir. Evreleme için bilgisayarlı tomog*rafi veya MRI, tüm vücut kemik sin*tigrafisi ya da PET gibi çeşitli görün*tüleme yöntemlerinden yararlanılır” dedi.

"Prostat kanserinde 3 ana evre var*dır"

Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Tüm kanser has*talıklarında olduğu gibi prostat kanserinin tedavisi de hasta*lığın evresine göre yapılır. Prostat kanseri ev*resini kabaca 3 ana gruba ayırabiliriz. Orga*na sınırlı hastalık, lokal ileri evre ve ile*ri evre. PCa tedavi kararı hastalığın ev*resi, biyopsi verileri, hastanın sağlık durumu, hasta yaşı gibi fak*törlere bağlıdır” diye konuştu.

"Evrelere göre standart teda*vi seçenekleri; izlem, aktif izlem, ışın te*davisi, ameliyat"

Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Evre*lere göre standart tedavi seçeneklerini şu şekil*de sıralayabiliriz. Organa sınırlı hastalıkta; a) İzlem: Herhan*gi bir tedavi uygulanmaksızın hastanın izlenmesi. Genel ola*rak düşük ilerleme potansiyeline sahip, daha i*leri yaştaki hastalara uygulanır. b) Aktif İzlem: Düşük iler*leme potansiyeli, düşük PSA değeri olan ve bi*yopsisinde 1 ya da en fazla 2 parça*da kanser saptanan hastalarda belirli bir süre sonra tekrar bi*yopsi yapmak koşulu ile uygulanabilir. c) Işın Te*davisi: Prostatın dışarıdan ya da içine radyo*aktif çekirdekler yerleştirerek tümörün etkisiz hale geti*rilmesidir. d) Ameliyat: Prostat kanseri ameliyatı p*rostatın tümünün meni kesesi ve meni kana*lı son kısmı ile birlikte çıkarılmasıdır. BPH ne*deniyle yapılan ameliyattan çok farklı bir uygu*lamadır. Açık ya da kapalı yapılabilir. Ka*palı ameliyat laparoskopik yöntemdir ve standart veya robot yardım*lı laparoskopik prostatektomi olmak üzere 2 se*çeneği vardır. Radyoterapi, açık ameliyat, standart la*paroskopik ve robot yardımlı laparoskopik prostatektomi teda*vilerinin onkolojik sonuçları birbirleri ile benzerdir, ancak her bir yönte*min kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır” de*di.

"Lokal ileri hastalıkta tedavi seçenekleri cerrahi ve rad*yoterapidir"

Lokal ileri hastalıkta tedavi seçeneklerinin cerrahi ve radyo*terapi olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Rad*yoterapi ve cerrahi uygulamaları organa sınırlı hasta*lıktaki gibidir ancak hastalığın yineleme riski yüksek ol*duğu için genellik bu evrede kombine te*daviler uygulamak gerekebilir. Radyoterapi ile birlikte ya da ön*cesi hormonal tedavi, cerrahi öncesi ve/veya son*rası hormonal tedavi ya da cerrahi son*rası radyoterapi tedavi seçenekleri olabilir” diye ko*nuştu. Prof. Dr. Önder “İleri evre has*talıkta standart tedavi seçeneği hormonal tedavidir. Hormo*nal tedavi erkeklik hormonu testosteronun etkisini engel*leyen, bu nedenle prostatın normal ve kanser hücre*lerinin gelişimini engelleyerek etki eden, iğne ya da hap şeklin*de uygulanan ilaçlardır. Sistemik kemoterapi gibi ciddi yan et*kileri yoktur” dedi.

“Prostat kanseri ile ilgili tüm tanı ve ev*releme yöntemleri ile tedavileri Yakın Doğu Üni*versitesi hastanesi’nde başarı ilegerçekleştiriliyor”

Prof. Dr. Ali Ulvi Önder son ola*rak,prostat kanseri ile ilgili tüm tanı ve ev*releme yöntemlerinin yanısıra, tüm tedavi seçeneklerinin Yakın Doğu Üni*versitesi Hastanesi’nde başarı ile uygulandığını söyledi.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  2015/2016 Süperlig Şampiyonu Kim Olur?

  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  ARŞİV